widescreenill50%.png
conlogotransparent.png

REALISERER IDÈER MED DEG

VÅR EKSPERTISE
E-HELSE SYSTEMER

Vi har flere års erfaring med utvikling av løsninger innen e-helse. Løsningene vi har utviklet for våre kunder omfatter video systemer for bruk i operasjonssaler, journalsystemer, laboratorie løsninger og innovative løsninger for å ta i bruk robotteknologi for fjernbehandling. For å være sikre på at vi kan utvikle fremtidsrettede løsninger kan vi utvikle løsninger med standard teknologier som HL7, HL7 FHIR og OpenEHR.

VIDEOKONFERANSE, STRØMME OG SANNTIDS SAMHANDLINGSSYSTEMER

Igjennom løsninger utviklet for våre kunder har vi erfaring med utvikling av videokonferanse systemer, systemer for online undervisning og samhandling for for nettverk med lav båndbredde.

HØY YTELSE OG HØY PÅLITELIGHET
I og med at flere av prosjektene vi har jobbet med har trengt høy ytelse og pålitelighet har vi tilegnet oss mye erfaring med å bygge systemer som kan skalere og håndtere store mengder trafikk. Det gjør at vi er i stand til å utvikle løsninger for våre kunder som kan skalere med vekst.
VERKTØY OG TEKNOLOGIER

Vi velger ofte beste verktøy og teknologi for løsningen og har derfor erfaring med et bredt spekter av teknologier og verktøy. For å nevne noen har vi erfaring med: Java (Java plain, Kotlin), .Net (C#, F#), Go, Python, Php, Javascript (React), MySQL, MSSQL, Elastic Search, RabbitMq, Kubernetes med mer. Når det er sagt er softwareutvikling mye mer enn bare teknologien. For å løse et problem på best mulig måte bruker vi også forskjellige tilnærminger til løsningen. Tilnærmingene vi ofte bruker er for eksempel enkel CRUD, Domain Driven Design, Event Sourcing, Automated Testing, Automated deployments med mer.

 
 
OM OSS
Siden vi startet i 2010 har vi jobbet mot å bli en ekspert bedrift innenfor vårt område. Vi er stolte over arbeidet vi gjør og verdiene vi skaper for våre kunder.
VÅRE PARTNERE
For å kunne levere de løsningene kunden fortjener har vi også alliert oss med spesialister innenfor flere områder. Vi drar disse ofte inn i prosjekter hvor vi trenger særskilt ekspertise. Vi har også et langt og godt samarbeid med Acerat Limited i Uganda som har vært med og utviklet mange av løsningene vi har levert.
 
Vi ser frem til å høre fra deg!